Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
News & Announcement
Educational Service
Academic Services
Pharmacy Licensing Examination
Scholarships
Jobs & Recruitments
Units & Departments
Conference, Training & Seminar
Students
Alumni
Pride and Achievement
Activities Calendar
 
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กับรางวัลการประกวดแข่งขันสุดยอดเภสัชกรรมชุมชนรุ่นใหม่ครั้งที่ 3 ประจำปี 2555 - 24 January 2013จำนวนผู้อ่าน 394 คน
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กับรางวัลการประกวดแข่งขันสุดยอดเภสัชกรรมชุมชนรุ่นใหม่ครั้งที่ 3 ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2556 ณ โรงแรมเซ็นต์จูรี่ปาร์ค กรุงเทพฯ...
การจัดทำรายงานผลการดำเนินการหลักสูตร (มคอ. 7) - 11 January 2013จำนวนผู้อ่าน 764 คน
โครงการประชุมกรรมการดำเนินการหลักสูตร (ภ. 214) เรื่อง การจัดทำรายงานผลการดำเนินการหลักสูตร (มคอ. 7) ...
คณบดี และผู้บริหาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2556 - 10 January 2013จำนวนผู้อ่าน 489 คน
คณบดี ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2556 ให้กับคณะ และหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ...
ขอแสดงความยินดี กับนางสาวสาวิตรี ศรีงาม นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร - 10 January 2013จำนวนผู้อ่าน 567 คน
ขอแสดงความยินดี กับนางสาวสาวิตรี ศรีงาม นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเข้ารับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ และเข้าเยี่ยมคารวะและรับโล่รางวัล จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ...
ประมวลภาพ "กิจกรรมปีใหม่ และโครงการผู้บริหารพบบุคลากร" - 10 January 2013จำนวนผู้อ่าน 323 คน
ประมวลภาพ "พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสส่งท้ายปี 2555 ต้อนรับปีใหม่ 2556 และโครงการผู้บริหารพบบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์" ...
ประมวลภาพ 'การจัดกิจกรรมหิ้วตะกร้ายาปรึกษาเภสัชกร' - 10 January 2013จำนวนผู้อ่าน 387 คน
นิสิตเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการร้านยา และคภ.สสส. จัดกิจกรรมหิ้วตะกร้ายาปรึกษาเภสัชกร เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2555 ณ บริเวณถนนด้านหลังมหาวิทยาลัยนเรศวร ...
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.จารุภา วิโยชน์ - 10 January 2013จำนวนผู้อ่าน 324 คน
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.จารุภา วิโยชน์ กับรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ดีเด่น ประจำปี 2555 (Nagai Award Thailand 2012) สาขา Pharmaceutcal Sciences ...
ประมวลภาพ "การประชุมวิชาการส่งเสริมสมรรถนะการทำงานเจ้าพนักงานเภสัชกรรมและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข" - 10 January 2013จำนวนผู้อ่าน 316 คน
การประชุมวิชาการส่งเสริมสมรรถนะการทำงานเจ้าพนักงานเภสัชกรรมและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่...
ประมวลภาพ ในวันรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2554 - 07 December 2012จำนวนผู้อ่าน 661 คน
ประมวลภาพ ในวันรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555...
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร ได้รับรางวัลการประกวดผลงานโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย - 04 December 2012จำนวนผู้อ่าน 465 คน
นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร ได้รับรางวัลการประกวดผลงานโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ชื่อผลงาน "จิตอาสาพลังขับเคลื่อนสังคม"...
จำนวนข่าวทั้งหมด : 149 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 |  3 |  4 | 5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 | 
 
 
www.pha.nu.ac.th

© 2013 FACULTY OF PHARMACEUTICAL SCIENCES | NARESUAN UNIVERSITY
PHITSANULOK, THAILAND 65000
TEL : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | FAX : 0-5596-3731

Number of User Online : 1 visitor(s)